”Jag fick livet
tillbaka”

Roger (Idag vaktmästare på en skola)

Läs mer om Tetiko

”Utveckling
på riktigt”

Tetiko lyfter människor

Läs mer om Tetiko

”Tryggt att skicka
personer till Tetiko”

Eva, arbetsförmedlare

Läs mer om Tetiko