Förstärkt Arbetsträning i Göteborg

Tjänsten Förstärkt arbetsträning är ett individanpassat och personligt stöd i deltagarens utveckling. Här genomför vi aktiviteter som rustar dina sökanden på vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Som en del i arbetsträningen har Tetiko börjat med tillverkning av ansiktsvisir för vård och omsorg. Det är en stor brist av sjukvårdsmateriel i Coronatider. Därför sker tillverkas nu visir på Tetiko. Dessa visir skänks sedan till sjukhus och vårdinrättningar.

Vi har förstärkt arbetsträning i en verkstadsmiljö som innehåller bland annat avsyning, felsökning, komponentbyte, miljöarbete, lego-arbeten, packning och leveranshantering. Innehållet planeras tillsammans med dig som handläggare på Arbetsförmedlingen och våra handledare på Tetiko.

I vår arbetsträning med begagnad IT-hårdvara går pengarna oavkortat till Barncancerfonden.
Tetiko är stolt Barnsupporter till Barncancerfonden sedan år 2012!

www.barncancerfonden.se

Arbetsträning i Göteborg

Tjänsten Arbetsträning är till för arbetssökande som varit utan arbete en längre tid och är i behov av att arbetsträna på en arbetsplats. Målet är att din sökande ska komma igång med arbete efter en lång tid utanför arbetsmarknaden.

Stöd & Matchning i Göteborg

Tjänsten är ett individuellt anpassat stöd och coachning mot anställning eller utbildning. Vi jobbar med ICF certifierade coacher och examinerade studie-och yrkesvägledare. Insatser som din sökande kan få ta del av är exempelvis kartläggning av kompetenser, erfarenheter, och yrkesområden, kontakter med arbetsgivare, studiebesök, seminarier, och datorundervisning.

Stöd & Matchning på distans!

TETIKO Erbjuder, nu i coronatider, meningsfull och proffsig coachning på distans. Tillsammans med din coach kommer ni överens om vilket online verktyg som passar dig bäst, att använda i era coachsamtal!
Vi erbjuder både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter med hjälp av videokonferenssystemet Zoom.

Rehabinsatser i Göteborg

Söker du som handläggare på AF eller Försäkringskassan efter en arbetsplats med rehabiliteringsmöjlighet med stor anpassningsbarhet är Tetiko redo. Kontakta någon av våra Regionchef för mer information om hur vi kan hjälpa till.
Elinor Stigson 0733 – 840 229

Etableringen i Göteborg

För etableringen kan vi erbjuda introduktion i grundläggande datorhantering. Vi ser att många av våra nykomna vänner saknar erfarenhet av att använda datorer. Att kunna hantera sina ärenden hos AF och försäkringskassan är viktigt för att få flyt i livet.
Denna IT-träning sker tillsammans med svenska språkträning o vi arbetar dagligen för att ge en ökad förståelse för- och integration i det svenska samhället.

Kontakta oss för mer information.

Samtliga tjänster är avtalade med Arbetsförmedlingen i enlighet med LOU & LOV.