Förstärkt Arbetsträning i Göteborg

Tjänsten Förstärkt arbetsträning är ett individanpassat och personligt stöd i deltagarens utveckling. Här genomför vi aktiviteter som rustar dina sökanden på vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Ett exempel inom arbetsträningen var när Tetiko började tillverka ansiktsvisir för vården. I samband med att pandemin slog till med full kraft och en stor brist av sjukvårdsmaterial uppstod hjälpe Tetiko och många deltagare vården och genom att tillverka och skänka visir till sjukhus och andra vårdinrättningar.

Vi har förstärkt arbetsträning i en verkstadsmiljö som innehåller bland annat avsyning, felsökning, komponentbyte, miljöarbete, lego-arbeten, packning och leveranshantering. Innehållet planeras tillsammans med dig som handläggare på Arbetsförmedlingen och våra personliga-utvecklare på Tetiko.

Arbetsträning i Göteborg

Tjänsten Arbetsträning är till för arbetssökande som varit utan arbete en längre tid och är i behov av att arbetsträna på en arbetsplats. Målet är att din sökande ska komma igång med arbete efter en lång tid utanför arbetsmarknaden.

Kundval Rusta och Matcha i Göteborg

Tjänsten är ett individuellt anpassat stöd och coachning mot anställning eller utbildning. Vi jobbar med ICF certifierade coacher och examinerade studie-och yrkesvägledare. Insatser som din sökande kan få ta del av är exempelvis kartläggning av kompetenser, erfarenheter, och yrkesområden, kontakter med arbetsgivare, studiebesök, seminarier, och datorundervisning.

Rehabinsatser i Göteborg

Söker du som handläggare på AF eller Försäkringskassan efter en arbetsplats med rehabiliteringsmöjlighet med stor anpassningsbarhet är Tetiko redo. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa till.
Västra Frölunda/Högsbo, Madelene Thyrén Halling 0720-840 00 89
Hisingen, Linda Andersson 0790-65 88 99

Etableringen i Göteborg

För etableringen kan vi erbjuda introduktion i grundläggande datorhantering. Vi ser att många av våra nykomna vänner saknar erfarenhet av att använda datorer. Att kunna hantera sina ärenden hos AF och försäkringskassan är viktigt för att få flyt i livet.
Denna IT-träning sker tillsammans med svenska språkträning o vi arbetar dagligen för att ge en ökad förståelse för- och integration i det svenska samhället.

Kontakta oss för mer information.

Samtliga tjänster är avtalade med Arbetsförmedlingen i enlighet med LOU & LOV.